Nous col·legis comencen a compostar abans del final de curs

Fa uns dies vam donar la noticia de 8 centres que havien donat un pas en davant començant el compostatge ja. Doncs pareix ser que la motivació ha sorgit efecte i es sumen a eixos un total de 9 centres els quals han començat el procés de compostatge per a obtindré compost. Als que ja han començat el compostatge hi ha que afegir: 1 de la comarca de la Costera, 5 de la Safor, 1 de la Vall d’Albaida i 2 d’Oliva, com els anteriors, han rebut la formació adequada i estan tenint les visites de seguiment per a comprovar que tot funciona correctament.

A banda, estan realitzant-se les primeres valoracions de residus, però, que significa realment?. Doncs, dels residus que es generen en el col·legi no tots es poden incorporar a la compostera. Es per això que es prenen mesures dels kg de residus totals que es generen en el centre educatiu i els que realment s’incorporen i s’utilitzen per a fer compost. Així doncs, es pot calcular una mitja anual obtenint la quantitat de residus que es poden utilitzar per a compostar en el centre.

Els nostres tècnics estan ajudant a mestres i alumnes en aquesta tasca amb l’ajuda d’una bàscula i de bosses compostables que hem proporcionat. A banda, hem posat al seu abast a la pàgina web en el apartat “Professors” unes fitxes de dades les quals poden imprimir i omplir amb les dades que van obtenint.

El programa està en marxa i la comunitat educativa motivada per a obtindré compost de qualitat, el qual utilitzaran per als seus respectius horts escolars.