Informació sobre generació de residus

El compostatge transforma la fracció orgànica en un abonament natural. D’aquesta manera s’aconsegueix tancar el cicle dels residus orgànics, evitant que acaben en abocadors.

DADES TOTALS DE TOTS ELS CENTRES PARTICIPANTS

0
Quantitat de residus orgànics afegits als compostadors (kg) i evitats d'acabar depositats en abocador
0
Quantitat de compost obtingut (kg) per a utilitzar com abonament